Zebranie rodziców uczniów z grupy komunijnej (grupa D)

Obowiązkowe zebranie rodziców dzieci komunijnych odbędzie się po szkolnej Mszy Świętej, w sobotę 18
maja 2019 podczas drugiej próby przed I Komunijnej (w kościele).
Wymagana jest obecność przynajmniej jednego rodzica.